poniedziałek, lipca 29, 2013

Czasem potrzebujemy coś przekierować w inne niż domyślne miejsce. Tu chodzi nam o przekierowanie określonej podsieci ( przeznaczonej na testy ) na inną bramę w tej samej sieci LAN. 
Polecenie route w systemach z rodziny Windows spisuje się tu znakomicie, denerwuje jednak pamiętanie o przełączniku '-p' aby trasa była zapamiętana.  Jeżeli chcemy by grupa hostów miała możliwość połączenia do testowej podsieci możemy wykorzystać serwer DHCP z pakieru narzędzi Windows. 
Konfigurowanie tras statycznych przy użyciu DHCP, jest szybkie i proste. Możesz dodać statyczną trasę przez skonfigurowanie opcji DHCP 249 w systemie Windows Server 2003 lub 121 opcji w systemie Windows Server 2008 ustawień serwera DHCP.
Aby to wykonać uruchamiamy snap in DHCP i rozpoczynamy, klikając prawym przyciskiem myszy na opcji Zakres i wybieramy Opcje konfiguracyjne ... . W systemie Windows Server 2003 w ustawieniu serwera DHCP, wybierz opcję 249 bezklasowe trasy statyczne (opcja 121 w systemie Windows Server 2008) .
kliknij Dodaj trasę ... , a następnie wprowadzić stałą trasę, którą chcesz skonfigurować.
Teraz po ponownym uzyskaniu adresu z dopiero co skonfigurowanego serwera DHCP mamy skonfigurowaną trasę stałą do określonej podsieci.