poniedziałek, października 24, 2011

Webinar vs Webcast co to jest takiego?

Główną różnicą pomiędzy web-seminariami (webinar), a webcastami, jest to, że webinaria są zazwyczaj przeznaczone do określonej grupy odbiorców, podczas gdy webcast jest widoczny dla każdego kto zechce go obejrzeć. Webcasty często są stosowane przy prezentowaniu nowego rozwiązania, produktu, aby przyszły użytkownik zapoznał się z jego funkcjami.

Natomiast webinaria mogą być również w tym celu wykorzystywane do promowania jak w przypadku webcastów, ale nie jest to podstawowym zadaniem. Webinaria są używane przez firmy, producentów, którzy rozwijają i szkolą swój personel, a także jako narzędzie biznesowe służące do spotkań ludzi z różnych zakątków świata.

Webcasty są często stosowane w  marketingu wirusowym, ponieważ służą dobrze promowaniu biznesu szerszej potencjalnej klienteli.Poprzez webcasty potencjalni klienci dowiadują się co nowego słychać w produkcje i uzyskują pojęcie jak działa dany produkt, usługa. Seminaria są na ogół dostępne tylko dla zaproszonych uczestników.

Jeżeli firma chce aby jej usługi czy produkty zostały szerzej opisane i zaprezentowane potencjalnym klientom w sieci,najlepszą drogą jest przygotowanie webcastu, który można obejrzeć sobie jako prezentację za pomocą jednego kliknięcia..

Organizacja webinariów jest nieco bardziej skomplikowana i jest często obsługiwana przez dostawców za których firmy płacą. Z racji iż webinaria są przeznaczone dla węższej publiczności należy zastosować pewne mechanizmy zabezpieczające, uczestnicy webinariów są zwykle limitowani do osób zaproszonych. Ma to miejsce np w przypadku gdy ogranicza nas pasmo internetowe.

Mam nadzieje, że pokrótce objaśniłem różnicę pomiędzy webinariami a webcastami.

Brak komentarzy: