środa, września 28, 2011

Backup i restore konfiguracji przełącznika Cisco Catalyst (IOS) poprzez serwer SFTP

I Wykonywanie backupu przełącznika krok po kroku:

1.Logujemy się do routera, po zalogowaniu uruchamiamy komendę enable wpisujemy hasło i znajdujemy się w trybie uprzywilejowanym
2. Wykonujemy kopię działającej konfiguracji na serwer TFTP za pomocą polecenia: 

Catalyst2#copy running-config tftp:

3. podajemy adres ip na którym mamy uruchomioną usługę tftp

Address or name of remote host []? 192.168.1.1

4. podajemy nazwę pliku do zapisu na TFTP 
Destination filename [Catalyst2-confg]? Catalyst2backup
!! 1030 bytes copied in 2.489 secs (395 bytes/sec)
 5. kopia wykonana

II Wykonywanie odtworzenia zapisanej konfiguracji 

1.Logujemy się do routera, po zalogowaniu uruchamiamy komendę enable wpisujemy hasło i znajdujemy się w trybie uprzywilejowanym
2. Wykonujemy odtworzenie


Catalyst2#copy tftp: running-config 

3. wpisujemy adres serwera TFTP

Address or name of remote host []? 192.168.1.1

4.podajemy zrodłową nazwe pliku ( na serwerze TFTP)

Source filename []?Catalyst2backup

Destination filename [running-config]? Accessing tftp://192.168.1.1/Catalyst2backup... 

Loading Catalyst2backup from 192.168.1.1 (via GigabitEthernet0/0): ! [OK - 1030 bytes] 

1030 bytes copied in 9.612 secs (107 bytes/sec) 


5. odtworzenie wykonane

Brak komentarzy: